Doç. Dr. Ekrem Ferlengez

TELEFON

(0216) 457 3737

NST(no special type) meme kanseri başlıca invaziv duktal ve lobuler kanser tiplerinin en az birinden oluşmasına verilen isimdir ve meme dokusundaki epitel dokusundan kaynaklanmaktadır NST meme kanser dokusunun %30’una kadar diğer tümör dokuları da eşlik edebilir fakat kanser dokusunun %50’sinden fazlasını invaziv duktal yada lobuler kanser oluşturuyorsa ve diğer kanser tipinin oranı %10-49 arasında ise buna miks tip NST denmektedir eğer ki tümör dokusunun %90’ından fazlasını tek bir tümör dokusu oluşturuyorsa kanser ismi o dokunun adı ile anılır.

Başlıca NST dışı meme kanserleri şunlardır; musinöz kanser, tubuler kanser, apokrin kanser, kribriform kanser, meduller kanser, metaplastik kanser, yassı hücreli kanser, papiller kanser, mikropapiller kanser, tükrük bezi tipi kanser ve epitel dışı tümörler şeklindedir.

Musinöz kanser mikroskopide tipik olarak jelatin kıvamında gözükmektedir. Nerdeyse tamamında estrojen ve progesteron pozitifliği mevcuttur. Meme kanserlerinin sadece %2’sini oluştururken mükemmel bir 10 yıllık yaşam süresine sahiptir.

Tubuler kanser tubul şeklinde kanser hücrelerinden oluşur gene tama yakın estrojen ve progesteron pozitifliği vardır, meme kanserlerinin %22’sinden daha azını oluşturmaktadır ve musinöz meme kanseri gibi mükemmel bir 10 yıllık yaşam süresine sahiptirler.

Apokrin kanser epiteldeki apokrin yapıdaki hücrelerden kaynaklanmaktadır meme kanserlerinin %4’ü kadarını oluşturmaktadır,  genelde hormon reseptörleri üçlü negatiftir olmasına rağmen 10 yıllık yaşam süresi %95’in üstündedir.

Kribriform kanser ismini patoloji incelemede kalbur gibi deliklere sahip görüntü vermesine borçludur. Genel estrojen ve progesteron pozitiflerdir, meme kanserlerinin %4’ünü oluşturmaktadırlar ve 10 yıllık yaşam süresi %90’lardadır.

Meduller kanserlerin neredeyse tama yakını patolojik incelemede lenfosit hücreleri ile çevrilidir, apokrin kanserler gibi genelde üçlü negatif olmalarına rağmen 10 yıllık yaşam süresi %95 civarındadır.

Metaplastik kanser değişik oranlarda mezenkimal kaynaklı hücrelerden oluşmaktadır. Genelde içerisinde kıkırdak, kemik, kas ve yağ hücreleri bulunmaktadır. Genelde meme kanserlerinin %5’inden azını oluşturmaktadır. Genelde üçlü negatiflerdir ve 5 yıllık yaşam süresi %18-81 arasındadır.

Yassı hücreli kanser genelde metastaz yapmış olarak karşımıza çıkarlar çoğunlukla üçlü negatiftirler 5 yıllık yaşam süresi %45-80 arasındadır.

Papiller kanser genelde estrojen pozitif yapıda olup 5 yıllık yaşam süreleri %90’ın üzerindedir.

Mikropapiller kanser aksiller lenf nodu metastazı yapmaya eğilimlidir genelde estrojen ve her2+ dirler.

Tükrük bezi tipi kanser genelde adenoid kistik kanser olarak karşımıza çıkar iyi difransiye olduğu durumlarda genelde üçlü negatiftir ve 10 yıllık yaşam süresi %90’ın üstündedir.

Epitel dışı meme tümörleri arasında fibroadenom, filloid tümörler, sarkom, hemanjiom, schwannom, nörofibrom ve lenfoma sayılabilir.