Doç. Dr. Ekrem Ferlengez

TELEFON

(0216) 457 3737

Meme Kanseri halen günümüzde kadınlarda en sık görülen kanser türünden biridir. Yaklaşık 8 kadından 1’i hayatı boyunca meme kanserine yakalanmaktadır.

Meme kanserinin cerrahi tedavisi binlerce yıl öncesine dayanmakta iken son yüzyılda onkolojik tedavilerin de ilerlemesiyle cerrahi tedavi baş döndürücü bir yol kat etmiştir. Başlarda meme dokusu, koltukaltı ve onu destekleyen kasların tamamının alınmasını içeren meme cerrahisi son yıllarda ise mümkün olduğu kadar sadece memedeki kanserli alanı ve etkilen koltuk altı lenf bezlerinin çıkarılmasını kapsaması önerilmektedir. Bu sayede meme kozmetiği mümkün olduğunca az etkilenmektedir. Kısmen büyük tümörlerde ise onkoplastik cerrahi tekniklerle yüz güldürücü kozmetik sonuçlar alınmaktadır.

Ender olan görülen enflamatuvar meme kanseri dışında meme kanseri için konvansiyonel (simple ve modifiye radikal mastektomi) yapmak %90’lara varan oranlarda gerekli değildir. Çoğu merkezde bu oranın yüksekliği yetersiz derecede bilgilendirilmekten kaynaklanmaktadır. Meme kanseri için kurulan özelleşmiş merkezlerde konvansiyonel mastektomi oranı meme cerrahisi, meme radyolojisi, plastik cerrahisi, meme patolojisi, tıbbi ve radyasyon onkolojisi uzmanlarının koordineli çalışması ile beklenen yaşam süresi etkilenmeden daha da düşürülebilinir. Bu sayede aynı seansta ya da sonrasında protez ya da hastanın kendi dokusu kullanılarak özel meme cerrahisi teknikleri kullanılarak sadece etkilenen meme dokusu değil karşı memeye de müdahale edilerek öncesinden çok daha iyi bir kozmetik görüntü elde edilebilmektedir.