Doç. Dr. Ekrem Ferlengez

TELEFON

(0216) 457 3737

Meme kanseri çoğu hasta için sadece meme dokusu ile ilgili bir durum olarak sanılmaktadır. Fakat meme kanseri cerrahisinde koltukaltına yaklaşım oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Ameliyat sırasında koltuk altından alınan lenf bezleri sayısının mümkün olduğu kadar az sayıda fakat evreleme ve tanı koyacak kadar yeterli sayıda olması ümit edilir. Çoğu durumda sadece koltuk altında sentinel (bekçi) lenf nodlarının çıkarılması yeterlidir.  Daha nadir olarak ise koltukaltı dokusundan bulunan tama yakın lenf bezlerinin çıkarılması gerekmektedir. Koltukaltına yapılacak her cerrahi müdahale ve sonrasında zaruri olarak eklenecek olan radyoterapi aynı tarafta kolun şişmesi ile belirti veren lenfödeme neden olabilmektedir. Mümkün olduğu kadar az sayıda ama yeterli lenf örneklemesi yapılması ideal olandır. Doğru tekniği ve teknolojik yöntemleri kullanarak koltukaltına müdahale etmek ve hata payını azaltmak hastanın ameliyat sonrasındaki yaşam konforu için oldukça önemlidir.