Doç. Dr. Ekrem Ferlengez

TELEFON

(0216) 457 3737

Meme Kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Meme kanseri aslında heterojen bir hastalık gurubudur. Gelişmiş ülkelerde meme kanserine yakalanmış bireylerin toplam yaşam süresi %85’lerdedir.

Meme kanseri hormon reseptör durumuna göre birkaç alt tipe ayrılır. Bunlar luminal A, luminal B, Her2+ ve üçlü negatif gruptur. Genelde luminal A ve B tipleri iyi seyirli iken Her2+ ve üçlü negatif grubu daha agresif seyirlidir. Fakat herceptin adlı anti-Her2 antibody(akıllı ilaç) kullanılmaya başlamasından sonra Her2+ olan grupta prognoz dramatik bir şekilde iyileşmeye başlamıştır.

Estrojen receptör pozitif olan tümörler kemiklere yayılmaya daha yatkın iken, Her2+ grup ve üçlü negatif grup beyine yayılmaya daha yatkındır. Lobuler meme kanserleri ise tipik olarak karın boşluğuna ve yumurtalıklara yayılmaya yatkındır.

Vücuttaki yağ dokusu tümör gelişimini hızlandıran estrojen ve prolaktin ürettiği için vücut kitle indeksinin yani BMI’in 30 ve üstünde olması var olan tümörün büyümesi teorik olarak kolaylaştıracaktır.

BRCA1 mutasyonu beyin metastazları için risk arttırmaktadır.