Doç. Dr. Ekrem Ferlengez

TELEFON

(0216) 457 3737

Güncel veriler göstermiştir ki estrojen pozitif olan meme kanserine sahip hastalar en az 5 yıl boyunca hormonoterapi almalıdırlar ülkemizde menopoz öncesi genellikle günde bir kez tamoksifen tablet kullanılırken menopoz sonrasında gene günde bir arimidex tablet kullanılmaktadır.

Luminal a ve b alt tipi meme kanserlerinde hastanın tedavisine kemoterapi eklenip eklenmeyeceğine patoloji raporundaki tümörün boyutu, grade’i, Ki-67 düzeyleri, estrojen progesteron pozitiflik yüzdesi ve eşlik eden koltukaltı yayılım gösteren lenf nodu sayısına bakılarak karar verilir. Çoğu çalışma göstermiştir ki estrojen pozitif olan hasta grubunun %60’ından fazlasına tedavide cerrahi sonrası kemoterapi eklenmektedir. Fakat bunların %5’i sadece bu tedaviden fayda görmektedir. Geri kalan hasta grubu ise aslında çok gerekli olmadığı kemoterapinin yan etkileri ile uğraşmak zorunda kalmaktadır. Hormon pozitif hasta grubunda hangi hasta grubunun kemoterapiden fayda göreceğini anlayabilmek için ayırıcı testlere ihtiyaç duyulmuştur. Bu testler ameliyat sonrası çıkarılan tümör dokusundan bakılmaktadır, bunlardan bazıları şunlardır; Oncotype Dx, Mammaprint, PAM50, Rotterdam 76, Genomic grade index, breast cancer index ve Endopredict’tir. Ülkemizde genelde bu testlerden oncotype dx(düşük-orta-yüksek risk sınıflaması) ve mammaprint(düşük-yüksek risk sınıflaması) kullanılmaktadır.